Кітап берілім саны

Айлар

Оқулықтар

Көркем әдебиет

Эленктронды оқулықтар

Компьютерде отыру

Қыркүйек

219

410

15

10

Қазан

342

571

5

21

Қараша

294

383

17

105

Желтоқсан

204

279

9

99

Қаңтар

138

446

25

343

Ақпан

166

346

5

319

Наурыз

50

161

0

173

Барлығы

1383

2596

76

1070