Кітап қоры

Атауы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Қордың өсуі

Оқулықтар

10625

10871

14724

3853

Көркем әдебиет

4160

4236

4389

153

Электронды оқулықтар

385

403

459

56

Оқу-әдістемелік кешендер

-

-

285

285

Барлығы

15170

15510

19857

4347